skip to content

 היציאה מהחומות

האתרים:
ממתחם הרמב"ם, שכונת מימוניה, מתחם דונה גרציה
מתחם הרמב"ם:
בימי שלטון הצלבנים בארץ בשנת 1165 בא הרמב"ם עם משפחתו אל עכו.
בשל המלחמות נאלץ לעזוב את ארץ ישראל ויתיישב בקהיר ושימש כרופאו של צלאח א-דין.
בצוואתו הוא מבקש להיקבר בטבריה כי שם "קברי ישראל מפורסמים".
קיברו של הרמב"ם בטבריה מילא תפקיד חשוב בחיי היהודים בימי הביניים.
קיברו של הרמב"ם נמצא סמוך לקברים קדושים אחרים.
שכונה קטנה בשם מימוניה נמצאת בקרבת מקום.
הקבר משמש מוקד לעליה לרגל.

מתחם דונה גרציה:
מתחם דונה גרציה כולל את המצודה הבנויה בראש גבעה מצפון לעיר ומצטיינת בצורתה הציורית.
ורבים מעולי הרגל בדורות הקדומים הנציחוה בציוריהם.
המצודה נבנתה בשנת 1745 ע"י צ'ולייבי, בנו של דאהר והיא שולטת על העיר העתיקה.
המצודה הינה אחד המבנים העתיקים, ושמורים והמרשימים בטבריה.
בפי העם קשורים המצודה, השכונה שמסביבה והרחוב שלידה בדונה גרציה מנדס.
במתחם עוד שרידים של ביה"ס "אליאנס" – ביה"ס היהודי הראשון שנבנה מחוץ לחומות העיר העתיקה.
בית האחיות – גם הוא מצוי במתחם דונה גרציה, מבנה מרשים בין 3 קומות.
הבניין הראשון שנבנה מחוץ לחומה הוא נבנה ע"י הקתולים האיטלקיים בשנת 1908 ושימש כבית ספר וכבית יתומים וכן אכסניה לעולי רגל.
כיום נמצא הבית בחזקת ארגון קתולי אמריקאי ומשמש כמרכז ללימודי ארץ הקודש עבור קתולים מארצות העולם השלישי.
הסראיה – בית הממשל הטורקי. כיום נמצא בו משרד החקלאות המחלקה לדיג.
מלון טבריה – (אכסניית הנוער לשעבר) – בשנת 1896 הקיים נוצרי שוויצרי את המלון הגדול והמפואר ביותר בגליל.
המלון המודרני שנבנה למרגלות המצודה כלל את כל הנוחיות והשכלולים.וכן חוף פרטי, בין האורחים החשובים שפקדו את המלון היה הרצל ופלמיתו.
המלון הסקוטי – המלון החל כבית חולים שנבנה ב 1885 בעת שהגיע לטבריה רופא סקוטי צעיר ד"ר דוד טוראנס, הוא פתח מרפאה בעיר העתיקה.
עד מהרה הפך המקום למרכז בריאות שתחילה הוחרם ע"י היהודים, אך לבסוף משגילו את נדיבות ליבו ויושרו החלו לפקוד את בית החולים.
כאשר נפטר ד"ר טוראנס בשנת 1923 הספיד את הרופא הרב הראשי של טבריה שאמר: "בשלושה דברים נתברכה טבריה בים כנרת בחמי טבריה וד"ר טוראנס".
בשנת 1950 – 1959 – הוסב לבית החולים האזורי ליולדות, ומשנת 1999 הוא משמש כמלון מפואר ומבוקש.

קבר הרמב"ם מבצר צולייבי

אופי הסיור: רגלי
דרגת קושי: קל
משך הסיור: שעתיים
הערות והארות: ניתן להגיע לאתרים מכל מלון בעיר ברגל.
יש להגיע בלבוש צנוע.
סיום המסלול: ברחבה שמול מלון טבריה לשעבר
רצוי לסיים בהופעה של נגן או מספר סיפורים או כיבוד.

 

צור קשר:

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
:
:
מידע: