skip to content

 הכנרת מקור חיים

המסלול:
1. אתר ספיר
2. מצפה צ'רה
3. מצפה אלמגור
4. סכר דגניה
5. ירדנית
משך הטיול: שעתיים ויותר
אופי הטיול: רכב צמוד
דרגת קושי: קל
הערות והארות: על מנת להיכנס לאתר יש להגיש מראש רשימת המבקרים עם רישום ת.ז. (מסיבה ביטחונית). במקום שירותים.הדרכה מקומית.
מפגש וסיום בפארק הארכיאולוגי.
אתר ספיר – מצפה צ'רה
אתר ספיר מפגן של עוצמה טכנולוגית זהו המקום שבו שואבים את המים של הכנרת אל המוביל הארצי.המוביל הארצי הוא הגדול במפעלי המים בישראל.הבנייה דרשה התמודדות עם תוואי בעייתי ולכן הוא נחשב מהמבצעים הקשים והמסובכים שנכללו בפרויקט. בצמוד לאתר ספיר הוקמו שתי מעבדות המעבדה לחקר הכנרת ומעבדת הגן היקוות הכנרת. שמטרתן לשמור על איכות המים. אחרי הסיור באתר שכולל הדרכה מלווה בסרטון ובאמצעים אורקוליים נצא למצפה צ'רה שהיה מנכ"ל חברת מקורות בשנים 1964-1967. במצפה נראה את מסלול המוביל באחד המקומות המסוכנים והמסובכים שנאלצו להתמודד המהנדסים.

אתר ספיר אתר צ'רה

מצפה אלמגור
מצפה אלמגור נקודה שחשיבותה רבה להבנת נושא המים סביב הכנרת.
זהו אחד המצפים היפים ביותר באזור הכנרת.
במקום האנדרטה לחללי קרב תל מוטילה.

מצפה אלמגור אנדרטה לחללי קרב תל מוטילה סכר דגניה

סכר דגניה – והירדנית
מפלס המורל הלאומי.
סכר דגניה הוקם ביוזמת פנחס רוטנברג ב 1932 כאחד המתקנים הקשורים במפעל החשמל שהקיים בנהריים.
הסכר נועד לשלוט ולווסת את מפלסי הכנרת על מנת לאפשר תפעול רצוף של מפעל הפקת החשמל.
לצורך הקמת הסכר העמיקו מהנדסיו של רוטנברג את אפיק הירדן עד לגובה של 214 מטר מתחת לפני הים. ע"י כך התאפשר ניצול של יותר מים מהכנרת.
בחורף הסכר היה נסגר כדי לעלות את המפלס, ובקיץ נפתח בצורה מבוקרת.
בשנת 1964 אם השלמת המוביל הארצי חלה עלייה במשרעת של מפלס הכנרת אבל הפעם הופעל הסכר במטרה לאפשר מקסימום שאיבה במוביל הארצי.
במצב המשק המים היום הסכר סגור כבר שנים כי מפלס הכנרת נמצא במצב קשה ולכן לא סתם נאמר כי מפלס הכנרת הוא מפלס המורל הלאומי.

 

צור קשר:

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
:
:
מידע:
 

 

 

 

 

 

 

 סכר דגניה + ירדנית, צילום: Ravit