top of page

תקנון שימוש באתר

תקנון האתר כללי :
אתר האינטרנט www.donagracia.com הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת מלון דונה גרציה בע"מ , ח.פ. 512195272 , להלן "המלון".
הזמנת אירוח או שרות  אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 04-6728900 או באמצעות אתר זה.
כל המזמין אירוח או שרות דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד הרשת ו/או מי מטעמה.
כל המזמין אירוח או שרות  דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למי מטעמם.
תנאים והגבלות :
א. המחירים באתר הינם לפי מחירון שישתנה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון .
למזמינים בעלי אזרחות זרה תתאפשר הזמנת אירוח או קבלת שירות  דרך האתר במטבע חוץ על-פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, התשלום בפועל בש"ח יחושב על-פי שער המטבע הנבחר ביום התשלום וזאת לפי שערי המטבע הקיימים במערכת המלונאית ביום התשלום.
אורחים בעלי דרכון זר שאיננו ישראלי ישלמו את מחיר האירוח בחדרים ללא מעמ' אך ורק עם הצגת וצילום דרכון זר אשר בו חותמת הכניסה לישראל (2 (B.
ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי ומחירי הלינות והשרות אותו הוא מספק.
ג. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת אירוח או שרות  הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין בחדרי המלון  תחל ביום ההגעה למלון החל מהשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. בימי שבת וחג השהות תחל ביום ההגעה למלון החל מהשעה 15:00
הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
ה. תינוק – מי שגילו עד שנתיים יחויב במחיר של 20 ₪ כולל מעמ' עבור כל ליל אירוח.
ו התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון  ט.ל.ח.
ביטול הזמנה
א. דמי ביטול בעונה רגילה:(כל השנה למעט חגים עבריים ולועזיים)
אורח שיבטל הזמנת נופש או שרות לפחות 72 שעות לפני ההגעה, לא יחויב בתשלום אורח שיבטל אירוח או שרות  פחות מ 72 שעות לפני ההגעה יחויב בגין לילה אחד לכל חדר שהוזמן, על בסיס האירוח שהוזמן.
ב. דמי ביטול בחגים עבריים ולועזיים:
אורח שיבטל את הזמנתו לפחות 7 ימים (שאינם ימי מנוחה)לפני ההגעה לא יחויב בדמי
ביטול, אורח שיבטל את הזמנתו פחות מ- 3 ימים לפני ההגעה, יחויב בדמי ביטול מלאים קרי במלוא עלות ההזמנה.

bottom of page