55.jpg
אתר-מוזיון-09.png

מוזיאון דונה גרציה
 

אתר-מוזיון-04.png
אתר-מוזיון-05.png
אתר-מוזיון-08.png

המוזיאון במלון "הבית של דונה גרציה" הוא מוזיאון חי ייחודי מסוגו בעולם! מקום בילוי ואירוח  בו תפליגו בדמיונכם למאה ה-16 במסע אל חייה של האישה היהודייה “דונה גרציה”.

 

בתוך תפאורה בסגנון ארמונה של הגבירה ולצלילי תקופת הרנסנס. 

זהו מרכז תרבותי אשר פעילותו מבוססת על תכנים וסיפורים אשר מטרתם יצירת אוירה של חוויה והשראה אצל אורחי ה”בית”

אתר-מוזיון-07.png
אתר-מוזיון-06.png
s3.jpg
אתר-מוזיון-05.png
אתר-מוזיון-04.png

סיור מודרך/סיור עצמי

s1.jpg
אתר-מוזיון-05.png
אתר-מוזיון-04.png

מייצגים ייחודיים

s2.jpg
אתר-מוזיון-05.png
אתר-מוזיון-04.png

כולל חוויות של תחפושות מהמאה ה-16 ותמונות למזכרת מהסיור 

s4.jpg
אתר-מוזיון-05.png
אתר-מוזיון-04.png